Geen enkel bedrijf mag omvallen door de fipronil-affaire

ALLE GETROFFEN BEDRIJVEN IN DE SECTOR MOETEN ONDERSTEUND WORDEN OM DEZE CRISIS OP KORTE TERMIJN TE BOVEN TE KOMEN

Als belangenbehartigers voor gedupeerde pluimveebedrijven begeleiden wij de gehele afwikkeling van de compensatieregeling

Onze aanpak, ervaring en kosten

Wij zijn actief en ervaren op het gebied van (massa)claims; stellen schadebegrotingen op voor ondernemingen en/of belangenorganisaties of zetten zelf een belangenorganisatie op. Voorbeelden van onze betrokkenheid zijn: (1) de afwikkeling van de staatsloterij-schadeclaim (wij hebben daarbij 2.8 miljoen Nederlanders geholpen met een genoegdoening en minnelijke schikking) en (2) de afwikkeling van het rentederivatendossier (we stellen hier meer dan 1.000 rapporten op voor MKB ondernemingen die rentederivaten hebben afgenomen en hierbij compensatie ontvangen danwel schade eisen). (3) NU zijn wij er voor u! De eenmalige kosten in deze kwestie bedragen voor u € 500 (excl. BTW). Deze kosten kunt u terug claimen in de schadebegroting.

Compensatie voor pluimveebedrijven voorop!

De voor u te nemen stappen zien wij als volgt: (1) het opzetten van een noodfonds dat vanuit de overheid moet worden gevuld (2) het verkrijgen van (voorlopige) compensatie vanuit dat noodfonds zodat de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd (3) het verkrijgen van uitstel van betaling van belastingen zodat de liquiditeit niet onnodig verder daalt door het opstellen van een continuiteitsverklaring (4) het opstellen van schadebegrotingen en schadeclaims richting partijen die de schade uitkeren (5) het afwikkelen van het noodfonds waarbij uiteindelijk het noodkrediet met de schade-uitkering wordt vereffend. Wij zijn met onze schade-expertise en ervaring in het bemiddelen en onderhandelen met de Staat de aangewezen partij om u in deze stappen te begeleiden en ondersteunen.

Belangenbehartiging: procederen indien nodig

Mocht het zo zijn dat er geen bijdrage/noodfonds komt vanuit de Overheid dan onderzoeken wij of het zin heeft een belangenorganisatie op te zetten. Een dergelijk organisatie streeft ernaar om de schade van alle getroffen pluimveebedrijven bij betrokken (aansprakelijke) partijen te verhalen, bij voorkeur door dit in der minne te regelen. Procederen heeft niet onze voorkeur omdat wij geloven dat in een dialoog met betrokkenen eenieder bereid zal zijn verantwoordelijkheid te nemen en de getroffen bedrijven naar behoren zal compenseren. Rechtszaken en claims tegen de Overheid (NVWA) zijn kostbaar, voorbarig en helpen u niet om op korte termijn uit deze crisis en/of zelfs een dreigend faillissement te komen. Procederen sluiten wij niet uit, maar zien wij pas als laatste middel. Moeten wij tóch procederen? Dan doen wij dat direct in overleg met u!

One stop shop: wij begeleiden het gehele schadetraject

Waarom kiezen voor ons? Het antwoord is dat wij voor u het gehele traject begeleiden met de kennis en ervaring op het gebied van: (a) bemiddeling met grote partijen en overheden (b) compensatieregelingen (c) schadebegrotingen en (d) afwikkeling van schadevergoedingen. Wij behartigen uw belangen in deze fipronil-affaire zodat u zich kunt richten op de zaken waar u goed in bent: het draaiende houden van uw pluimveebedrijf!

Wij behandelen uw claim met voorrang om ergere schade te voorkomen.

over massaclaim B.V. :

Professionele, zeer ervaren en integere belangenbehartiging bij vermogensschade!

Heeft u een vraag? Wij proberen uw vraag binnen 1 werkdag te beantwoorden.

ons TEAM

ervaren , deskundig en integer

Pieter C. van Prooijen

Pieter Christiaan is als waarderings- en financieringsdeskundige werkzaam bij Hermes Advisory.Hij houdt zich bezig met casussen voor gerechtelijke procedures,arbitrages en mediationtrajecten. Hij heeft 10 jaar (+) corporate finance ervaring opgedaan bij de adviespraktijk van PwC en Fortis Bank / ABN Amro (Leveraged Finance en Bijzonder Beheer). Pieter Christiaan is opgenomen in het Nederlands Instituut voor Register Valuators en als waarderings- en financieringsdeskundige ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met specialisatie bedrijfswaardering en financieringen.

INGE-LISA TOXOPEUS

Inge-Lisa Toxopeus is een registeraccountant gespecialiseerd in bijzonder onderzoek en vermogensschade. Voordat zij zich in 2012 verbond aan Hermes Advisory was Inge-Lisa werkzaam bij onder andere PWC en NautaDutilh. Inge-Lisa geeft les aan advocaten en accountants op het gebied van jaarrekeninglezen en vermogensschade. Zij is medeauteur van het boek ‘Recht door de cijfers’ en één van de grondleggers van de opleiding Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus School of Accounting & Assurance in Rotterdam. Inge-Lisa is als forensisch accountant ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met als specialisatie fraude- en vermogensschadeonderzoek.

ORLANDO I. KADIR

Orlando is sinds 1991 CEO van Corpocon Holding B.V. Als bedrijfsjurist in de IT heeft hij als senior legal expert gewerkt. Sinds 2000 behartigt hij de belangen van exclusief letsel en schade slachtoffers.Hij werkt als funder, founder en bestuurslid aan Massa-schadeclaims o.a. inzake de Bloedbad Alphen ad Rijn claims, VW-Dieselfraude-claims en Staatsloterij-schadeclaim.nl, waarbij hij als oprichter en mede-bestuurder 2.8 miljoen Nederlanders succesvol heeft mogen bijstaan. Orlando is o.a. lid van de AAJ/American Association of Justice en GJN/Global Justice Network. De specialisatie in Massa-schadeclaims wereldwijd heeft met name zijn interesse.

Actualiteiten en nieuws

COMPENSATIE VOOR PLUIMVEEBEDRIJVEN VOOROP!