24 augustus 2017

Deelnemersovereenkomst

Deelnemersovereenkomst : Fipronil-compensatie.nl

Overeenkomst tussen

Fipronil-compensatie.nl, opererend onder MASSACLAIMS BV te Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam

Claimant-aangeslotene, degene die zijn belangen wenst te laten behartigen door Fipronil-compensatie.nl zal bij inschrijving en betaling volledige inzage krijgen in de Deelnemersovereenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden.